Eemnes maakt zijn sloten schoon

De bagger wordt afgevoerd

De bagger wordt afgevoerd

Eemnes.

In Eemnes is de gemeente begonnen met het baggeren van de sloten ten zuiden van de Laarderweg. Het werk wordt uitgevoerd samen met het Waterschap Vallei en Veluwe en is half februari 2017 klaar. Het baggerwerk is nodig omdat het water op veel plaatsen ondiep is geworden. Door de sliblaag te verwijderen neemt de waterkwaliteit in de sloten toe. Een sloot met de juiste diepte is een “gezonde” sloot, zo laat de gemeente weten. Het water blijft dan koel en zuurstofrijk. Dat is belangrijk voor planten en dieren. Met schoongemaakte sloten verkleint ook de kans op wateroverlast. De afvoer van water bij hevige regenval kan vlotter verlopen en het onderhoud met een maaiboot kan voortaan beter worden uitgevoerd. De inwoners van de wijken waarin de te baggeren sloten liggen, hebben een brief ontvangen waarin gemeente en waterschap de baggerklus aankondigden. Het baggeren gebeurt vanaf het water waardoor er voor weggebruikers nauwelijks hinder is. In 2018 zijn de sloten ten noorden van de Laarderweg aan de beurt.


Meer nieuws

Eemnes Overig