Financiële tegemoetkoming voor peuteropvang in BEL

De BEL.

In Blaricum, Eemnes en Laren is er vanaf januari 2017 een nieuwe peuteropvangregeling.Die richt zich speciaal op gezinnen met één inkomen. Volgens de gemeenten verdienen alle peuters een plek op de kinderopvang. Ook peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van het Rijk. De BEL-gemeenten willen alle ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag financieel tegemoet komen. Zij betalen dan, afhankelijk van hun toetsingsinkomen, een aangepast uurtarief aan het kinderdagverblijf. De regeling is tot stand gekomen in samenwerking met alle kinderopvangorganisaties en geldt voor de drie gemeenten. De BEL-gemeenten subsidiëren de kinderdagverblijven in het verschil tussen het bruto-uurtarief van het kinderdagverblijf en het uurtarief dat een ouder betaalt op basis van het inkomen. Dit aanbod geldt uitsluitend voor alle 2 en 3-jarigen gedurende twee dagdelen van drie-en-een-half uur per week. Uit onderzoek is gebleken dat kinderopvang positief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief niveau. Peuters worden er doelbewust, maar spelenderwijs, gestimuleerd in hun ontwikkeling. Niet alle peuters gaan naar de peuteropvang. Daar willen de BEL-gemeenten verandering in brengen. Zodat alle kinderen in de leeftijd van 2 en 3 jaar een kans op dezelfde start krijgen.


Meer nieuws uit De BEL