CDA Huizen: 'betrek mantelzorgers bij keukentafelgesprek'

Huizen.

CDA Huizen wil dat mantelzorgers betrokken worden bij het zorgaanbod van de gemeente. Uit landelijk onderzoek blijkt dat dit nauwelijks gebeurt. Volgens cijfers van de Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg (MEZZO) kreeg 85% van de mantelzorgers geen uitnodiging van hun gemeente om aanwezig te zijn bij het zogenaamde keukentafelgesprek. Tijdens zo’n gesprek worden de benodigde zorg en de ondersteuning vanuit de gemeente in kaart gebracht. Eenderde van de mantelzorgers heeft aangegeven dat er geen rekening is gehouden met hun wensen en behoeften. En 40% van de mantelzorgers geeft zelfs aan zich sinds de decentralisatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zwaarder belast te voelen. De CDA-fractie heeft hierover raadsvragen gesteld. De fractie wil weten of deze cijfers ook betrekking hebben op Huizen of dat deze gemeente een positieve uitzondering is.


Meer nieuws uit Huizen