Tijdelijke woningen voor statushouders

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Eemnes.

Het college van Eemnes wil vier tijdelijke woningen aan het Wilgenpad bouwen. Op het terrein tussen de ijsbaan en de Rooms-Katholieke kerk kunnen tot zestien statushouders wonen, totdat zij een reguliere woning via de Alliantie krijgen. De locatieraad van de Rooms-Katholieke kerk, die erg betrokken is bij de problematiek van de statushouders, heeft het terrein aan de gemeente aangeboden. De woonunits blijven maximaal vijf jaar staan. Het voorstel wordt, naar verwachting eind november, besproken in de Raad. Taakstelling De gemeente Eemnes stelt alles in het werk om te kunnen voldoen aan haar taakstelling. Voor juli 2017 moeten 33 statushouders een plek in Eemnes krijgen. Tien hebben inmiddels een woning toegewezen gekregen, o.a. in de Weiden. In de Zuidpolder komen begin 2018 achtentwintig sociale huurwoningen beschikbaar. Hiervan zal een aantal aan statushouders worden toegewezen. Voor de komende tijd is dit echter nog niet voldoende. Bovendien verwacht de gemeente meer vraag naar grotere woningen, omdat veel van de nu gehuisveste alleenstaande statushouders op termijn verenigd worden met hun gezinnen. Daarom is het college op zoek gegaan naar andere huisvestingsmogelijkheden voor statushouders. Dit nadat het voormalig gronddepot aan de Barbeelstraat als huisvestingslocatie was afgevallen. Uitgangspunt was dat nieuwe opties niet ten koste mochten gaan van Eemnessers op de wachtlijst van de Alliantie. Initiatief Rooms-Katholieke parochie Tijdens de oriëntatie kwam de locatie aan het Wilgenpad in beeld, op initiatief van een groep betrokken leden van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap. Zondag zijn de kerkleden na afloop van de dienst over het plan bijgepraat. Direct omwonenden hebben een brief ontvangen, waarin zij zijn geïnformeerd over het plan en zijn uitgenodigd voor een inloopavond. Jos Willink, bestuurslid van de locatieraad van de RK H. Nicolaas in Eemnes: “In onze kerkgemeenschap zijn veel mensen die zich het leed van vluchtelingen aantrekken. Voor statushouders kunnen we nu daadwerkelijk hulp bieden door het mogelijk maken van tijdelijke huisvesting. We hopen hen ook met de hulp van vrijwilligers te ondersteunen bij de inburgering in Eemnes en op die manier een nieuw toekomstperspectief te bieden.” Wethouder Jan den Dunnen: “Het Wilgenpad is een mooie locatie voor de tijdelijke woningen, dichtbij de dorpskern en met goede voorzieningen. Ik ben erg blij met dit initiatief van de Rooms-Katholieke parochie. Ik roep andere instanties en particulieren in Eemnes, die tijdelijk ruimte beschikbaar hebben, op om dit voorbeeld te volgen.


Meer nieuws

Eemnes Overig