Mogelijk speelbos bij Sijsjesberg

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Huizen.

Mogelijk komt er een ecologisch speelbos in het gebied de Sijsjesberg. Als het aan het Huizer college ligt, krijgt het Goois Natuurreservaat (GNR) toestemming om de grond rond de Sijsjesberg te kopen en er een speelbos te realiseren. Begin 2015 is door het GNR een schetsontwerp voor het realiseren van een ecologisch speelbos ingediend. Dit naar aanleiding van gesprekken met het GNR over het in beheer geven van dit stuk grond. De plannen voor het speelbos moeten eind 2016 gerealiseerd worden. Wel moet eerst de gemeenteraad nog goedkeuring geven aan het plan. Hier wordt woensdagavond 14 september over gesproken tijdens de commissievergadering. Na goedkeuring zal begonnen worden met de verdere uitwerking.


Meer nieuws

Huizen Overig