Ontwikkelingen in de regio: op excursie in Eemnes,

Foto: Wil Groenhuijsen

Foto: Wil Groenhuijsen

Eemnes.

Op dinsdag 13 september gingen ruim 35 leden van Gebiedscoöperatie O-gen samen op pad in de regio Amersfoort en Heuvelrug om een aantal projecten te bekijken en met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in de regio.

Van weiland naar zonneweide met 15.000 zonnepanelen
Er werd gestart in Eemnes met een bezoek aan het agrarisch bedrijf van Pieter Seldenrijk. Op één van zijn weilanden komt een zogenaamde zonneweide: hier worden 15.000 zonnepanelen geplaatst. Ambitie van de gemeente is om in 2030 energieneutraal te zijn, dit project is één van de projecten om deze ambitie te halen. Pieter Seldenrijk wil toekomstgericht ondernemen en krijgt hiervoor een compensatie. Er is draagvlak in de buurt ontstaan en de gemeente heeft inmiddels op een voortvarende wijze het bestemmingsplan aangepast.

Melkveebedrijf op weg naar energieneutraal
Daarna was er een toelichting over het project Energieneutrale melkveehouderij. Dit betekent dat een bedrijf evenveel energie verbruikt als het zelf opwekt uit duurzame bronnen (bv. zon, wind of biomassa). Eén van de voorbeeldbedrijven is van Menno Veldhuizen uit Eemdijk. Op dit melkveebedrijf met neventakken wordt veel energie verbruikt. Energie besparen en uiteindelijk energieneutraal werken, levert het bedrijf veel op.

Natuurontwikkeling langs de Eem
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de Eem bij Eembrugge. Hier vertelde Udo Hassefras van Natuurmonumenten over natuurontwikkelingsprojecten langs de Eem. Naast dijkverzwaring is de natuurwaarde op veel plaatsen vergroot en zijn ecologische verbindingen gerealiseerd. De uiterwaard Wolkenberg bij Baarn is ingericht voor natuur met onder meer een gegraven nevengeul. Ook is er een mooi wandelpad aangelegd. Gehoopt wordt de variatie in het gebied toeneemt, waardoor straks de ringslang, waterspitsmuis, porseleinhoen en de kwartelkoning hier weer voorkomen.

Zie voor uitgebreide informatie: www.o-gen.nlMeer nieuws

Eemnes Overig