Regioburgemeesters willen Crailo open houden

Advertentie

Zorgwijzer

Hier adverteren?

Regio.

De Regio Gooi en Vechtstreek pleit in een brief aan het COA-bestuur voor het openhouden van de opvanglocatie Crailo ‘op de waakvlamstand’. Er bestaat zeer waarschijnlijk geen alternatief voor opvang mocht de vluchtelingenstroom onverhoopt toch weer toenemen, stellen de burgemeesters van de zeven regiogemeenten. De burgemeesters schrijven dat zij onaangenaam verrast zijn door het besluit van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers om de instroom van vluchtelingen op Crailo te staken. Dit betekent dat de lokatie op 1 oktober zal worden gesloten. Aanvankelijk was het COA van plan een asielzoekerscentrum op Crailo te vestigen waar gedurende 10 jaar maximaal 600 asielzoekers zouden worden opgevangen. De regioburgemeesters vinden dat het COA door dit ‘wispelturige beleid’ het vertrouwen in het lokale bestuur ondermijnt. De regiobestuurders willen Crailo openhouden in wat zij noemen ‘de waakvlamstand’. Dat betekent in eerste instantie een bescheiden lokatie om de huidige bewoners rustig in de regio of naar elders te laten uitstromen. Mocht de vluchtelingenstroom weer toenemen dan kan de opvang in Crailo weer groeien.


Meer nieuws

Regio Overig