Spiritualiteit in het dagelijks leven

Dinsdag 10 maart 2015

Anna Lamb

Anna Lamb

Huizen.

Op dinsdag 10 maart is er weer een bijzondere lezing in de Engel, het sfeervoller, intieme kerkje in Huizen. Anna Lamb komt dan praten over spiritualiteit in het dagelijks leven. Eeuwenlang heeft men gedacht dat spiritualiteit bestond uit godsdienstige vormen, gebeden. In spiritualiteit klinkt het woord spiritus, dat Geest betekent. Daaronder wordt verstaan de bron van alle schepping, de essentie, God. Het niet erkennen van het goddelijke in jezelf is liefdeloosheid en dat is de oorzaak van al het lijden. De genezing is dan liefde.

De acceptatie dat we een lichtvonk zijn, afkomstig uit de Goddelijke bron, dus absoluut goddelijk in onszelf, zal ons tot bloei brengen. Het zal ons beschermen tegen liefdeloosheid van buitenaf; ons behoeden voor te grote inmenging van derden; het zal ons helpen te luisteren naar de impulsen vanuit de eigen ziel, ons hogere ik, en zo de verantwoordelijkheid doen nemen voor ons eigen leven. De vraag die in deze lezing naar voren zal komen is dan ook: ‘Hoe geef je spiritualiteit in het dagelijks leven vorm?’

Anna Lamb komt oorspronkelijk uit het basisonderwijs, waar zij 37 jaar lang, eerst fulltime en later parttime, werkte. Zij was in 1987 mede oprichtster van ‘De landelijke werkgroep Spiritualiteit in de pedagogie’ en begon in dat jaar een praktijk als therapeute, ook voor kinderen. Ze ging bovendien lezingen geven door heel Nederland. Anna geeft in haar werk veel aandacht aan de zogenaamde ‘Nieuwetijds kinderen’.

Dinsdag 10 maart 2015, De Engel, César Francklaan 13 in Huizen
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Kosten: € 7,50 (leden en vrienden van de Engel € 5,--)
Info: www.engel-huizen.nl

Iedereen is van harte welkom!